Het Internet of Things: waar gaat het de komende vijf jaar heen?

Slimme thermostaten, koelkasten, televisies en wasmachines. Met internet verbonden apparaten bieden ons thuis en op het werk zoveel gemak, dat ze het aantal mensen op deze planeet ruim overtreffen. Het eind van de stormachtige groei van het Internet of Things (IOT) is nog lang niet in zicht. Wat kunnen we verwachten? De belangrijkste trends die van invloed zijn op deze ontwikkeling de komende jaren, zetten we voor u op een rij.

Auteur
Redactie
Aantal keer gelezen
424 keer
Datum van schrijven
30 april 2020
Leestijd
6 minuten

Het IOT verbindt apparaten met elkaar die allemaal voorzien zijn van een sensor die gegevens verzamelt. Veel IOT-toepassingen gaan over voorspellend onderhoud, wat voorkomt dat bedrijfsmiddelen uitvallen. Deze voorspellingen worden steeds nauwkeuriger doordat er meer data beschikbaar is, van sensors maar ook van weersvoorspellingen Slimme gebouwen optimaliseren hun energieverbruik op basis van weersvooruitzichten. Ook in de privésfeer zijn veel verbonden apparaten. Met uw mobiele telefoon bedient u de slimme thermostaat, zodat het lekker warm is als u thuiskomt. Een sensor zet de verwarming weer uit zodra die registreert dat u uw huis verlaat.

Schattingen van het aantal met internet verbonden apparaten lopen momenteel uiteen van 20 tot bijna 40 miljard. Maar hoeveel het er ook precies zijn, het worden er steeds meer. De onderzoekers van IDC voorspellen een jaarlijkse groei van bijna 30 procent.

Er zijn een paar belangrijke trends die deze groei aanjagen:

1. De introductie van 5G

De uitrol van het 5G netwerk is in ons land inmiddels begonnen, al hebben op dit moment hooguit enkele tienduizenden Nederlanders een toestel in bezit dat hiervoor geschikt is. 5G wordt gezien als een motor voor IOT omdat het veel meer apparaten tegelijkertijd kan verbinden. Waar één 4G netwerk 5.500 tot 6.000 apparaten aankan, verbindt 5G er wel een miljoen. Doordat 5G zorgt voor minder latency ontstaan mogelijkheden voor concrete toepassingen zoals opereren op afstand. Ook kunnen in de haven van Rotterdam schepen dankzij sensors automatisch over water manoeuvreren, wat scheelt in brandstofgebruik. Bedrijven die willen inspelen op de mogelijkheden die de snelheid van 5G biedt kunnen zich daarop voorbereiden door te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Zoals experimenteren met sensortechniek en nadenken over usecases.

“The Internet of Things is not a concept; it is a network, the true technology-enabled Network of all networks.” — Edewede Oriwo, Brits IOT onderzoeker.

2. De druk op de zorg

De medische wereld kampt met een stijgende vraag naar zorg en groeiende personeelstekorten. Instellingen gaan daarom op zoek naar mogelijkheden om de druk te verlichten. Slimme apparaten helpen om dit doel te bereiken. Tegelijkertijd dragen ze bij aan betere zorg. Frost en Sullivan voorspelt dan ook een flinke groei van de vraag naar apparaten die dokters helpen de gezondheid van patiënten beter te monitoren, betere diagnoses te stellen en gezondheidsproblemen te voorkomen. Dat laatste kan door zelflerende machines of draagbare devices die een waarschuwing afgeven als een patiënt ziekteverschijnselen vertoont. Ziekenhuizen profiteren ook van track en trace systemen die ervoor zorgen dat nooit meer een infuuspomp of wat voor apparaat dan ook kwijt raakt.

“When we talk about the Internet of Things, it’s not just putting RFID tags on some dumb thing so we smart people know where that dumb thing is. It’s about embedding intelligence so things become smarter and do more than they were proposed to do.” — Nicholas Negroponte, Amerikaans technoloog

3. Meer aandacht voor duurzaamheid

Klimaatverandering staat wereldwijd steeds hoger op de agenda. Het IOT kan op allerlei manieren bijdragen aan een beter milieu. Slimme apparaten kunnen onze leefomgeving monitoren en ons bijvoorbeeld waarschuwen als er gevaar dreigt door bodemerosie, of als door illegale activiteiten ineens sprake is van water- of bodemverontreiniging. Ontwerpers van apparaten proberen daarnaast e-waste tegen te gaan door apparaten te refurbishen. Boeren gaan zuiniger om met water als een sensor verdroging meet en slimme software vertelt hoe lang het beregenen moet duren.

4. Meer mogelijkheden door combinatie met artificial intelligence

Het IOT groeit ook doordat er steeds meer mogelijkheden zijn om voordelen te halen uit de enorme hoeveelheden (sensor) data die alle verbonden apparaten genereren. Door Artificial Intelligence (AI) gedreven toepassingen kunnen al die gegevens razendsnel analyseren, trends blootleggen en op basis daarvan voorspellingen doen. Dat helpt organisaties om beter onderbouwde beslissingen te nemen, sneller actie te ondernemen en kosten te besparen.

Veel IOT gaat zoals gezegd over voorspellend onderhoud. IBM Maximo bijvoorbeeld, benut op dat terrein ook de gebundelde kracht van AI en IOT. Sensors geven de actuele status van treinonderdelen door, waarna AI hier onder meer historische informatie en weersvoorspellingen bij betrekt, om te voorspellen wanneer er een storing wordt verwacht. Zo kunt u tijdig ingrijpen en voorkomen dat er een trein uitvalt.

Een belangrijk gevolg van de groei van het IOT:

5. Meer focus op security

Met het uitdijen van het IOT neemt ook het gevaar toe. Uit cijfers van het CBS blijkt klip en klaar dat nu al steeds meer mensen slachtoffer worden van cybercrime. Het aantal hacks is de laatste jaren verdubbeld. Een zorgwekkende trend, als u bedenkt dat elk verbonden apparaat als een deur is die een hacker kan forceren om toegang te krijgen tot een netwerk en dus tot bedrijfsgegevens. Een manier om hier wat aan te doen is om routers veiliger te maken. In Californië probeert de overheid door regelgeving de veiligheid te vergroten. Zo is het daar verplicht om fabriekswachtwoorden van IOT-apparaten te veranderen.

“Convenience and ‘magic’ will overwhelm concerns. The history of technology is clear on this front—ATMs, e-commerce, credit cards, the list is endless.” — Sunil Paul, Amerikaans internetondernemer.

Verder wint Software as a Service (SaaS) nog altijd aan populariteit, het abonnementsmodel waarbij organisaties servercapaciteit en applicaties uit de cloud halen, zonder grote investeringen vooraf te hoeven doen. Ook dat is een aanjager voor IOT en automatisering.

Volgens deskundigen gaat IOT inmiddels veel verder dan het stroomlijnen van bedrijfsprocessen en voorspellend onderhoud. Er zijn kansen voor volledig nieuwe businessmodellen, producten en services, kortom, om onderscheidend te zijn in uw branche. Het verdient echter aanbeveling om niet alleen de mogelijkheden te bekijken maar ook oog te hebben voor de risico’s. Het gaat daarbij niet alleen om veiligheid maar ook om technische en zelfs ethische risico’s (moet alles wat kan?). Een gedegen risicoanalyse helpt om IOT succesvol toe te passen. Het risico van niets doen moet u daar dan natuurlijk wel in meenemen.